Piagam Pelanggan

Perkhidmatan Terbaik Adalah Iltizam Kami

PROSES KEANGGOTAAN

Surat kelulusan menjadi anggota. (7 hari bekerja)

PROSES PEMBIAYAAN

Kelulusan pembiayaan bagi anggota potongan gaji (BPA) yang berjumlah sehingga RM100,000. (14 hari bekerja)

Kelulusan pembiayaan bagi anggota BPA melebihi RM100,000 dan anggota swasta (Minima 14 hari bekerja - tertakluk kepada tarikh mesyuarat)

Surat Tawaran pembiayaan (7 hari bekerja)

PERMOHONAN AL-ABRAR

Pembayaran permohonan Al-Abrar (syarat biasa) (10 hari bekerja)

PENGELUARAN WADIAH & CARUMAN

Bagi pengeluaran berjumlah RM500 ke bawah di kaunter (15 minit)

Bagi pengeluaran berjumlah RM501 – RM5,000 di kaunter (2 hari bekerja)

Bagi pengeluaran secara bertulis (10 hari bekerja)

PERTANYAAN & ADUAN PELANGGAN

Surat-surat yang memerlukan jawapan (3 hari bekerja)

Panggilan telefon (Tidak lebih 3 deringan)

Masa menunggu di kaunter (Tidak lebih 5 minit)