Panduan Bayaran Caruman

PANDUAN BAYARAN MODAL SYER MINIMUM DAN CARUMAN BULANAN

  1. Menjelaskan Modal Syer minimum sebanyak RM 500.00 dalam tempoh setahun bagi melayakkan anggota melaksanakan segala hak, kewajipan dan liabiliti sebagai seorang anggota, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Kecil.

  2. CARUMAN BULANAN YANG PERLU DIJELASKAN PADA SETIAP BULAN:
KOD KETERANGAN JUMLAH (RM)
0201 Caruman Simpanan Al-Wadiah 10.00
0301 Caruman Pelaburan Hartanah 5.00
0402 Modal Yuran 30.00
0601 Sumbangan Al-Abrar 7.00
0701 Sumbangan Tarbiyah / Pendidikan 5.00
0801 Sumbangan Yayasan Muslimin 1.00
0901 Sumbangan Persatuan Ulama’ 2.00
  JUMLAH BESAR (RM) 60.00

Nota : Agihan caruman bulanan di atas berkuatkuasa selepas anggota menjelaskan Modal Syer minimum.

3. Bayaran boleh dibuat atas nama KOPERASI MUSLIMIN MALAYSIA BERHAD melalui cara berikut :
i. Kiriman Wang/ Wang Pos
ii. Cek Bank
iii. Tunai (Kaunter Koperasi Muslimin Malaysia Berhad)
iv. Bank-in ke nombor akaun :

BIL NAMA BANK NO AKAUN
1 BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB) 14041010005831
2 MAYBANK BERHAD (MBB) 564799119813

4. MAKLUMAT PENTING PEMBAYARAN :
***PENTING : Pembayaran hendaklah dimaklumkan dengan cara di bawah :

Emel : muslimin@koperasimuslimin.com.my
SMS / WHATSAPP : 011-69216125
FAX : 03-40215227 / 03-40214099
TELEFON : 03-40210033 (maklumkan kepada seksyen kewangan)

Kami Bertekad Untuk Membuat Pelanggan Kami Bahagia

Jadi Sebahagian Pelanggan Kami

writing